Neon Tabela Sistemleri albenisi çok yüksek olan ve restaurantların, cafelerin Direk Neon Aydınlatma tekniğiyle kullandıkları bir üründür. Endirek kullanılan uygulamalarda Logo, yazı, v.s. kutu harf içine gizlenmektedir. Neonun rengini direk görmezsiniz, yansımasını görürsünüz.

Neon, periyodik tablonun 8-A grubunda yeralan soy gazdır. Doğada dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil, aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların birleşiminde de bulunur. Kuru havanın, hacim olarak %0,0018′ ini oluşturur. Renksiz bir gazdır. Molekülünde tek atom bulunması ve en dış yörüncesinin 8 elektron içermesi nedeni ile çok kararlı bir yapıya sahip olan neon, kimyasal bağlar ve birleşikler oluşturmaz. Değerliliği sıfırdır. Ticari amaçla sıvılaştırılmış havadan ayrıştırılır Çoğunlukla aydınlatmada kullanılır. Neon gazı içeren bir tüpte düşük basınç altında oluşturulan elektrik dolaşımı, parlak turuncu bir ışığın salınmasına neden olur. Bu nedenle neon gazı, argon, kripton ve ksenon gibi diğer soy gazlarla beraber, reklam amacına yönelik aydınlatıcı cam tüplerinin doldurulmasında kullanılır. Aydınlatma tüplerinin unuzunlukları büyük çapları küçük olup yüksek gerilimle beslenir.

Neon Tabela Sistemleri çok iddalı ve kendini gösteren bir tabela çeşitidir. Neon tabelayı genellikle barlar, restaurantlar, eğlence merkezleri v.s. gibi yerler kullanırlar. Neon uygulaması her tabela çeşitinde olduğu gibi ustalık gerektiren bir sistemdir. Değişik kalınlıklarda çaplarda hazır olarak üretilen Neon Cam Tüpleri ısı sayesinde şablonlar kullanarak istediğimiz şekli veririz. Bu şekli Neon Cam Tüplere verdikten sonra içlerine renklendirici malzmememizi ve gaz sıkıştırırız.